Sympozjum o św. Teresie od Dzieciątka Jezus na Słowacji

9 września w Koszycach, w sali Wydziału Teologicznego, odbyło się sympozjum Karmelitów Bosych i Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na Słowacji z okazji 150. rocznicy urodzin i 100. rocznicy beatyfikacji św. Teresy z Lisieux.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą świętą w seminaryjnym kościele św. Antoniego z Padwy po której nastąpiła seria wspaniałych wykładów.

Wykłady wygłosili: o. Lukáš Kasperek, OCD, o. Pavol Kohut, OCD, o. Ján Jenčo, Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus z Nitry i Mária Novacká, OCDS z Bratysławy

Udostępnij:FacebookX