Słowo kluczowe: formacja

Miłosna uwaga …

Święty Jan od Krzyża mówi, że „gdy tylko dusza stawi się przed Bogiem, wchodzi w akt poznania ciemnego, miłosnego i uciszonego, w którym pije mądrość, miłość i słodycz” (Droga...

Przyrzeczenia definitywne w Kielcach

Osoba, która została przyjęta do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwykle po upływie dwóch lat składa przyrzeczenia czasowe, a następnie po trzech latach przyrzeczenia definitywne (por. Konstytucje OCDS rozdz...