Słowo kluczowe: inspiracja

Odpowiedzialność za wspólnotę

Prawda o tym, że wszystko co przeżywam – rzeczy pozytywne, czy negatywne – ma wpływ (choćby niewidoczny) na moich bliskich (w tym siostry i braci ze wspólnoty) jest niezwykle inspirująca...