Słowo kluczowe: medytacja

Lectio Divina Boże czytanie

LECTIO DIVINA W TRADYCJI KARMELITAŃSKIEJ

Aby zrozumieć lectio divina (czyli czytanie, rozważanie i modlenie się Słowem Bożym), trzeba poznać jej zmienne losy, które towarzyszyły tej popularnej i egzystencjalnej lekturze Słowa Bożego na przestrzeni historii Kościoła:...