Trzy osoby złożyły pierwsze przyrzeczenia w lubelskiej wspólnocie

W sobotę, 6.04.2024 r. lubelska wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych świętowała Zmartwychwstanie, ale nie była to nasza jedyna uroczystość.

Podczas Eucharystii, Agnieszka od Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Sylwia od Bożej Obecności i Marzena od Krzyża, utwierdzone w przekonaniu, że Pan powołał je do życia Ewangelią Jezusa Chrystusa w świecie, w zjednoczeniu z Maryją Matką Bożą i pod jej opieką, jako członkinie Świeckiego Karmelu, złożyły swoje pierwsze przyrzeczenia.

Głównym celebransem tej uroczystości był nasz ojciec asystent Krzysztof Żywczyński OCD. Mszę koncelebrowali o. Piotr Jackowski OCD – przeor lubelskiego klasztoru, o. Jakub Przybylski OCD magister postulatu, o. Łukasz Kasperek OCD, który skierował do nas Słowo Boże oraz gość ks. Edward Duma, proboszcz parafii pw. św. Józefa i św. Antoniego w Kawęczynie.

W homilii o. Łukasz, nawiązując do Ewangelii, zwrócił uwagę, jak ważne jest umacnianie przyjaźni z Bogiem, świadomość, że On nas wybrał i powołał. Podkreślił też, że trwanie w więzi ze Zmartwychwstałym Panem scala wspólnotę i uzdalnia do apostolstwa, dzielenia się wiarą.

Pierwsze przyrzeczenia to wielki dzień dla świeckiego karmelity, jest początkiem nowego życia, życia w duchu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw, do którego przygotowywał się przez 2,5-letni okres formacji.

Eucharystia jest zawsze punktem kulminacyjnym tej uroczystości, a wspólna agapa, przy świątecznie udekorowanym stole, w rodzinnej atmosferze, była jej dopełnieniem.

Niech Boże błogosławieństwo i opieka Królowej Karmelu towarzyszą naszym siostrom na dalszej drodze karmelitańskiego powołania.

Informacja: Anna Stańko OCDS i Dorota Jarosz-Iwko OCDS

Foto: Rafał Kusz OCDS

Udostępnij:FacebookX