Wizytacja i wybory w Nowym Sączu

W pierwszą sobotę marca 05.03.2022 we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Nowym Sączu odbyła się wizytacja której przewodniczył Delegat Prowincjała o. Krzysztofa Żywczyński OCD, a z ramienia Rady Prowincjalnej obecna była Iwona Zachara.

Wspólnota wybrała także nową Radę w skład której weszli:

Przewodnicząca – Krystyna Basta

I radna – Anna Bieniek

II radna – Teresa Golonka

III radna – Dorota Porębska

Funkcję odpowiedzialnej za formację rada powierzyła ponownie Krystynie Oleniacz.

Nowo wybranej radzie życzymy jak zawsze obfitości Bożych łask i otwartości na natchnienia Ducha Świętego oraz powierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Udostępnij:FacebookX