Wizytacja i wybory we wspólnocie w Andrychowie

Rada Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Andrychowie

12 września br. we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Andrychowie odbyła się wizytacja oraz nowe wybory Rady Wspólnoty.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył Delegat Prowincjała ds. OCDS o. Krzysztof Żywczyński.

Podczas zebrania wyborczego udzielono absolutorium ustępującej Radzie oraz wybrano nową w składzie: Przewodnicząca – Róża Wnęk, Radny – Marek Blok, odpowiedzialna za formację – Elżbieta Kuźma.

czasie spotkania Delegat oraz radny Paweł Cielebon w rozmowie z członkami wspólnoty omówili aktualne wydarzenia i sytuację we wspólnocie.

Nową Radę polecamy Waszej modlitwie.

Udostępnij:FacebookX