Wizytacja i wybory we wspólnocie w Lublinie

3 września 2022 w lubelskiej wspólnocie odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującej radzie, w tajnym głosowaniu Przewodniczącą została wybrana Anna Czajka, a Teresa Kawka odpowiedzialną za formację. Na radnych zostali wybrani: Marta Ubermanowicz, Bożena Anna Zajko i Grzegorz Postowicz.

Nad przebiegiem wyborów czuwali o. Krzysztof Żywczyński i radna prowincjalna Iwona Zachara.

Tego dnia w lubelskiej wspólnocie świętowano także jubileusz 15-lecia przyrzeczeń Teresy Kawki, zaś pierwsze przyrzeczenia złożyli: Marian Łukasiewicz i Rafał Kusz. Uroczystą Eucharystię w ich intencji, wypraszając także światło Ducha Świętego na czas wyborów i czas urzędowania nowej Rady Wspólnoty, koncelebrowali Delegat Prowincjała ds. OCDS o. Krzysztof Żywczyński i asystent lubelskiej wspólnoty o. Marcin Adamczyk.

Podczas Eucharystii do wspólnoty przyjęta została Kamila Duduś.

Udostępnij:FacebookX