Wybory nowej rady wspólnoty w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Rybniku

W dniu 18 października 2023 r. z udziałem Delegata Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Adama Hrabiego OCD oraz Radnej Prowincjalnej OCDS Urszuli Duży we wspólnocie w Rybniku odbyła się wizytacja oraz wybory nowej rady.

O godz. 17.00 cała wspólnota uczestniczyła we Mszy św. połączonej z Nieszporami, którą      celebrował w intencji dziękczynnej za pracę ustępujących radnych oraz światło Ducha Świętego na wybór nowych o. Delegat.

Po Mszy świętej,  rozpoczynając spotkanie o. Adam Hrabia zapoznał się z obecnymi na spotkaniu i przedstawił warunki, jakim powinni odpowiadać osoby wybrane do nowej Rady. Następnie     Przewodnicząca Renata Adamska i skarbnik Jadwiga Zaniewska przedstawiły sprawozdania z działalności wspólnoty w ciągu minionej kadencji. Poprzez głosowanie członków wspólnoty     udzielono absolutorium ustępującej Radzie.

Wybrano nową radę wspólnoty w składzie

Przewodnicząca: Dorota Bożko od św. Józefa

Odpowiedzialna za formację: Jadwiga Drawińska od Jezusa Miłosiernego      

Członkowie Rady:

  • Jadwiga Zaniewska od Dobrego Pasaterza,
  • Mariusz Bożko od Bożej Opatrzności,
  • Teresa Borowska od Miłosierdzia Bożego
Udostępnij:FacebookX