Zanurzenie w Duchu Świętym: czas modlitwy i refleksji w Des Plaines

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 2024 r., Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS) z Des Plaines w Stanach Zjednoczonych poprowadziła modlitewne czuwanie w kościele pw. św. Zachariasza.

Było to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczyli zarówno członkowie wspólnoty jak i osoby zainteresowane głębszym zaangażowaniem w życie duchowe.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, którą celebrował ks. Antoni Bury. W czasie Mszy Świętej, członkowie Wspólnoty OCDS mieli zaszczyt uczestniczyć w liturgii poprzez czytania oraz niesienie darów do ołtarza.

Po zakończeniu Eucharystii, wierni zgromadzili się przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, aby wspólnie odśpiewać Hymn do Ducha Świętego.

Następnie przystąpiono do odczytywania poszczególnych darów Ducha Świętego, każdy z nich opatrzony odpowiednim objaśnieniem. Było to szczególnie poruszające, gdyż przy każdym darze zapalano kolejną świecę, co symbolizowało obecność Ducha Świętego i Jego darów w naszym życiu.

Całe czuwanie odbywało się przy akompaniamencie odpowiednio dobranej muzyki, która podkreślała charakter uroczystości i pomagała w medytacji. Była to doskonała okazja do zatrzymania się w codziennym biegu i oddania się modlitwie oraz refleksji nad darami Ducha Świętego.

Czuwanie zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, które było pełnym pokoju i łaski zwieńczeniem tego wyjątkowego wieczoru.

Wydarzenie to było nie tylko pięknym doświadczeniem duchowym, ale także doskonałą okazją do poznania Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólnota OCDS jest miejscem, gdzie osoby świeckie mogą pogłębiać swoją duchowość, czerpiąc z bogactwa karmelitańskiej tradycji.

Udostępnij:FacebookX