Życzenia Ojca Delegata

Drodzy Bracia i Siostry, Świeccy Karmelici Bosi,

Przeżywamy kolejne dni Wielkiego Tygodnia, który przybliża nas ku zbawczym misteriom Świętego Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

To czas, w którym powracają pytania o sens naszego życia i o perspektywę wieczności, wobec której stajemy z wiarą w Boże miłosierdzie.

Wierząc, że zbawienie jest niezasłużonym darem, nie zaniedbujemy jednak tej ofiary, którą na naszą ludzką miarę możemy złożyć dobremu Bogu. Podejmujemy zatem z gorliwością trud nawrócenia i chwalebne praktyki postu, modlitwy i jałmużny.

Będąc świadkami czasów niespokojnych – wojny, braku jedności, podważania autorytetów, a także duchowej walki, która toczy się na różnych poziomach naszego życia osobistego i społecznego – nie tracimy sprzed oczu pustego grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, zwyciężając grzech i śmierć.

Mocą tego Chrystusowego zwycięstwa idźmy przez życie jako wierni i gorliwi świadkowie wiary w naszych środowiskach i wspólnotach, nie zrażając się przeciwnościami ani nie poddając zwątpieniom.

Życzę Wam wszystkim – drodzy Bracia i Siostry – abyście ciągle na nowo odkrywali sens radosnego okrzyku, który niebawem będziemy powtarzać przy różnych okazjach: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”

Obejmuję modlitwą Was i Wasze wspólnoty oraz z serca błogosławię.

o. Krzysztof Żywczyński OCD

Delegat Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej

Kraków, Wielkanoc AD 2023

Udostępnij:FacebookX