Delegat Prowincjalny

„Positio” do beatyfikacji Kunegundy Siwiec

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości)...

Wizytacja i wybory w Dietwie na Słowacji

W niedzielę, 24 października 2021 roku, w obecności Delegata Prowincjalnego na Słowacji, o. Rudolfa Bartala oraz Radnej Prowincjalnej Iwony Zachary we wspólnocie w Dietwie odbyły się wybory nowego zarządu...

Wizytacja i wybory w Koszycach na Słowacji

W sobotę, 23 października 2021 roku, w obecności Delegata Prowincjalnego na Słowacji, o. Rudolfa Bartala oraz Radnej Prowincjalnej Iwony Zachary we wspólnocie w Koszycach odbyły się wybory nowego zarządu...

Wizytacja i wybory w Kielcach

W niedzielę, 17 października 2021 roku, w obecności Delegata Prowincjalnego o. Krzysztofa Żywczyńskiego oraz Radnej Iwony Zachary, odbyła się wizytacja i wybory we wspólnocie w Kielcach. Aktualny skład zarządu...

Wizytacja i wybory w Raciborzu

W piątek, 22 października 2021 roku, w obecności Delegata Prowincjalnego o. Krzysztofa Żywczyńskiego oraz Przewodniczącej Urszuli Duży, odbyła się wizytacja i wybory we wspólnocie w Raciborzu. Aktualny skład...