Kurs dla przewodniczących i radnych wspólnot w Wadowicach

W dniach 10 – 12 marca br w Wadowicach pod przewodnictwem Delegata ds. Świeckiego Karmelu o. Krzysztofa Żywczyńskiego oraz Rady Prowincjalnej odbył się kolejny Kurs dla Przewodniczących i Rad Wspólnot OCDS .

Licznie zgromadzeni przedstawiciele mieli możliwość uczestnictwa w Eucharystii, modlitwie wspólnotowej i indywidualnej.

Tematem wiodącym była : „Formacja ciągła jako kształtowanie i umacnianie ducha służby zakonowi”. Konferencje tematyczne wygłosił Ojciec dr Włodzimierz Tochmański, który podkreślił , że ” formacja jest prawem wszystkich ochrzczonych, a praktykowanie jej w codzienności prowadzi do rozwoju i kształtowania dojrzałych postaw życia ewangelicznego”

Starannie przygotowane materiały dla Wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych dają możliwość realizacji życia w Bożej obecności, by być „zwiastunem nadziei w dzisiejszym świecie .

Był też czas na podsumowanie działalności wspólnot w roku ubiegłym oraz wymiany doświadczeń w serdecznej atmosferze przy filiżance kawy.

Na zakończenie zostały przekazane informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Udostępnij:FacebookX