O. Tadeusz Florek nowym prowincjałem

19 kwietnia 2023 r., w czasie drugiego dnia Kapituły Prowincjalnej nowym prowincjałem Krakowskiej Prowincji został wybrany i zatwierdzony przez o. Generała – o. Tadeusz Florek OCD. Zgodnie z Konstytucjami OCDS Przełożony Prowincjalny jest również przełożonym Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i jest odpowiedzialny za pomyślny rozwój Świeckiego Zakonu na terenie swojej jurysdykcji.

Nowo wybrany prowincjał urodził się 23 kwietnia 1972 r. w Limanowej. Pochodzi ze Słopnic Dolnych w diecezji tarnowskiej. Śluby zakonne złożył 13 września 1992 r. w Czernej k. Krakowa. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Lublinie i Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 16 maja 1998 r, kontynuując studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.

Po święceniach pełnił funkcję socjusza magistra studentatu w Krakowie i duszpasterza akademickiego (1998-1999). Następnie, w latach 1999-2001, podjął posługę wychowawcy i wicerektora Międzynarodowego Kolegium Teologicznego Karmelitów Bosych im. św. Jana od Krzyża w Rzymie.

W 2004 r. ukończył studia psychologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Później kontynuował studia licencjackie i doktoranckie na PAT i posługę formatora w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie. W tym czasie także organizował i prowadził przy Karmelitańskim Instytucie Duchowości Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny.

W latach 2011-2014 był IV radnym prowincji, rektorem WSD Karmelitów Bosych. Jest wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, WSD i Szkoły Formatorów przy Akademii „Ignatianum” oraz cenionym konsultantem w dziedzinie pomocy psychologicznej osobom konsekrowanym.

Urząd prowincjała pełnił już przez dwie kadencje w latach 2014-2020.

20 kwietnia 2023 r., w czasie sesji porannej, ojcowie kapitulni dokonali wyboru Rady Prowincjalnej, do której obowiązków należy wspomaganie prowincjała w zarządzaniu prowincją: o. Grzegorz Tyma (I Radny), o. Piotr Hensel (II Radny), o. Andriej Valent (III Radny), o. Przemysław Pliszczyński (IV Radny).

Fot. za karmel.pl

Udostępnij:FacebookX