Kontemplacja i przemiana

Świecki karmelita, będący człowiekiem modlitwy i kontemplacji, dąży do przemiany swojego serca przez bliskość z Bogiem. Inspiruje go myśl, że „przemienieni ludzie przemieniają innych”, co skłania...