Wizytacja i wybory we wspólnocie w Lublinie

3 września 2022 w lubelskiej wspólnocie odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującej radzie, w tajnym głosowaniu Przewodniczącą została wybrana Anna Czajka...