Święty Jan od Krzyża rekolekcje

Rekolekcje kieleckiej wspólnoty w Zawoi

W dniach 21 – 25.09.2022 w Karmelitańskim Domu Gościnnym w Zawoi swoje doroczne rekolekcje przeżywała wspólnota z Kielc. Rekolekcyjne skupienie poprowadził dla kieleckich świeckich karmelitów o. Paweł Baraniecki...

Zaproszenie na Górę Horeb

Zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe, zaczerpnąć ze źródła karmelitańskiej duchowości, rozgrzać swoje wnętrze dzięki bliskości Jezusa. Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Rzeszów Wschód zaprasza...

Wizytacja i wybory we wspólnocie w Lublinie

3 września 2022 w lubelskiej wspólnocie odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującej radzie, w tajnym głosowaniu Przewodniczącą została wybrana Anna Czajka...