Słowo kluczowe: Kielce

Spotkanie przy ognisku kieleckiej wspólnoty

Czystość serca pogłębia się nie poprzez techniki ascetyczne, lecz przez wychodzenie ku drugiemu człowiekowi. Najbardziej owocną ascezą dla nas jest miłość bliźniego. Tak budowana wspólnota jest najpiękniejszym...

Srebrny jubileusz w kieleckiej wspólnocie OCDS

Braterska komunia w Karmelu wyraża się przez wspólne świętowanie ważnych momentów w życiu wspólnoty i jej członków. Dziś okazją dla kieleckiej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych był jubileusz 25-lecia złożenia...

Przyrzeczenia definitywne w Kielcach

Osoba, która została przyjęta do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwykle po upływie dwóch lat składa przyrzeczenia czasowe, a następnie po trzech latach przyrzeczenia definitywne (por. Konstytucje OCDS rozdz...