Wytrwałości! 35-lecie przyrzeczeń Haliny Płoskonki ze wspólnoty w Kielcach

Wytrwałości do końca w wypełnianiu złożonych przyrzeczeń życzył Halinie Płoskonce od Miłosierdzia Bożego podczas dzisiejszej Eucharystii w klasztorze karmelitanek bosych w Kielcach o. Marcin Adamczyk OCD – asystent wspólnoty.

Właśnie dziś, 24.09.2023, kielecka wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych świętowała jubileusz 35-lecia‼️ pierwszych przyrzeczeń Haliny.

We wszystkich składanych jubilatce życzeniach wybrzmiewała ogromna wdzięczność za dar jej powołania do Świeckiego Zakonu.

Jest ona prawdziwym świadkiem wiary, wierności charyzmatowi karmelitańskiemu i zaangażowania, pomimo różnych doświadczeń i trudności, zarówno we wspólnocie jak i na poziomie prowincjalnym.

Halina była wielokrotnie odpowiedzialną za formację, radną, przewodniczącą wspólnoty, a aktualnie pełni posługę formatora równolegle w dwóch wspólnotach – w Kielcach i nowo utworzonej w Piotrkowicach.

Podczas dzisiejszej Eucharystii jubilatka na ręce Ojca Asystenta odnowiła swoje śluby.

Udostępnij:FacebookX