Wierność charyzmatowi: XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach

XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej rozpoczął się uroczystą Eucharystią w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Liturgii przewodniczył prowincjał o. Tadeusz Florek OCD, a mszę wotywną ku czci Ducha Świętego koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD oraz o. Kamil Strójwąs OCD – delegaci prowincjałów ds. OCDS prowincji krakowskiej i warszawskiej, o. Piotr Wojnowski OCD i o. Piotr Gierszewski OCD – delegaci prowincjała dla wspólnot na Słowacji i na Ukrainie oraz o. Sławomir Chudzik OCD, przeor i kustosz Sanktuarium w Wadowicach.

W homilii ojciec prowincjał zachęcał zebranych delegatów do objawiania Bożego Słowa podczas obrad i rozmów, podkreślając, aby byli jak prorok Eliasz – prorokami Prawdy.

Wieczorną część pierwszego dnia Kongresu wypełniły prezentacje zagranicznych wspólnot krakowskiej prowincji OCDS z Ukrainy, Słowacji, USA, Rwandy, Łotwy oraz najmłodszej polskiej wspólnoty z Piotrkowic k. Kielc.

Dzień Drugi – Sprawozdania i Wybory

Drugi dzień Kongresu, odbywający się pod hasłem „Wierność charyzmatowi Zakonu: modlitwa, wspólnota, apostolstwo”, rozpoczął się od wysłuchania sprawozdań z działań ustępującej Rady Prowincjalnej oraz sprawozdania finansowego za kończące się triennium. Sprawozdania przedstawili również przewodniczący Diakoni Misyjnej i Diakonii Przyjaciół Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Delegaci mieli również okazję wysłuchać informacji na temat karmelitańskich spotkań formacyjnych w Katowicach – Wełnowcu.

Po udzieleniu ustępującej Radzie absolutorium, sesja przedpołudniowa zakończyła się prezentacją kandydatów do nowej Rady Prowincjalnej. Wybory do nowej Rady odbyły się podczas sesji popołudniowej, a delegaci wszystkich wspólnot krakowskiej prowincji wybrali nowe władze:

  • Przewodnicząca Rady Prowincjalnej – Urszula Duży od Matki Bożej z Góry Karmel (OCDS Pszczyna)
  • I Radny – Paweł Cielebon od Matki Bożej (OCDS Wadowice)
  • II Radna – Anna Stańko od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (OCDS Lublin)
  • III Radny – Marcin Kliś od Jezusa Eucharystycznego (OCDS Bielsko Biała)
  • IV Radna – Halina Stanicka, Benedykta od Krzyża (OCDS Tychy)

Dzień Trzeci – Formacja i Praca

Trzeci dzień Kongresu był poświęcony intensywnej formacji i pracy delegatów. Przed południem uczestnicy wysłuchali konferencji formacyjnej o. Jakuba Przybylskiego OCD, poświęconej modlitwie kontemplacyjnej w życiu świeckiego karmelity bosego.

Popołudniowe wystąpienie o. Piotra Hensela OCD skupiło się na życiu wspólnotowym w zakonie karmelitańskim, bazując na pismach św. Teresy od Jezusa, z naciskiem na relacje między wszystkimi trzema gałęziami Karmelu: ojcami, mniszkami i świeckimi.

W części roboczej dnia delegaci opracowywali uchwały wytyczające kierunek dla życia i pracy świeckich karmelitów bosych prowincji krakowskiej na najbliższe trzy lata.

Wieczorem uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia celi św. o. Rafała Kalinowskiego.

Zakończenie Kongresu

XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach zakończyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD, odprawiona w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Przed Mszą świętą delegaci wysłuchali konferencji o. Kamila Strójwąsa OCD na temat wspólnoty i apostolstwa.

Gabriela Żylińska, przewodnicząca Rady Prowincjalnej OCDS prowincji warszawskiej, podzieliła się radościami i problemami świeckich karmelitów ze swojej prowincji.

Zwieńczeniem obrad XI Kongresu było przyjęcie przez delegatów uchwał wytyczających kierunek prac OCDS prowincji krakowskiej na najbliższe triennium.

fot. Zbigniew Nobis OCDS (wspólnota Sosnowiec)

Udostępnij:FacebookX