Bramą, którą się wchodzi do tej twierdzy jest modlitwa i rozważanie 

św. Teresa od Jezusa

 
Witamy!

  Wszyscy ludzie są wezwani do uczestnictwa przez miłość w jedynej świętości Boga: "Bądźcie i Wy doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec niebieski (Mt 5, 48).

Naśladowanie Chrystusa jest drogą do osiągnięcia doskonałości, otwartą dla każdego chrześcijanina przez chrzest. Poprzez chrzest uczestniczy on w potrójnej misji Jezusa: królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Pierwsza jest zaangażowaniem w przemienianie świata zgodnie z zamysłem Bożym. Druga jest ofiarowaniem siebie i całego stworzenia Ojcu wraz z Chrystusem pod natchnieniem Ducha Świętego. Jako prorok głosi plan Boży dla ludzkości i ujawnia wszystko,co mu się sprzeciwia.
(Ze wstępu do Konstytucji OCDS)

 Kiedyś myślano, iż kwestia stawania się świętym dotyczy jedynie księży, zakonników i sióstr. Dzisiaj wszyscy dobrzy chrześcijanie wiedzą, że mają obowiązek dążenia do świętości, że muszą być świętymi. Każdy świecki w swojej życiowej sytuacji jest tam umiejscowiony z zadaniem własnego uświęcenia i świętości Kościoła.

 Świeccy karmelici, w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zgodnie z inspiracjami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza pragną pogłębiać swoje chrześcijańskie powołanie do świętości wypływające z sakramentu chrztu. Obecnie na całym świecie jest ok. 40 000 świeckich karmelitów.

 Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z materiałami na naszych stronach. 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates