Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis (OCDS)

Kim jesteśmy?

Wizytacja i wybory w Chorzowie

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym odwiedziny Delegata Prowincjalnego oraz Przewodniczącej Urszuli Duży miały miejsce w Chorzowie, w dniu 8 stycznia 2022 roku. Odbyła się wizytacja oraz dokonano wyboru nowego...

Narodzenie Pańskie A. D. 2021

Drodzy Świeccy Karmelici Bosi, Z woli dobrego Boga po raz kolejny w życiu dane nam jest przeżywać uroczystość Narodzenia Pańskiego. Przeżywanie to naznaczone jest zawsze nowością i niepowtarzalnością. Każde świętowanie jest...

Wizytacja i wybory w Radomsku

Ostatnia w tym roku kalendarzowym wizytacja i ostatnie wybory w Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych odbyły się w dniu 4 grudnia 2021 roku w Radomsku. Przewodniczył im Delegat Prowincjalny...

Wizytacja i wybory w Rudzie Śląskiej

W sobotę, 27 listopada 2021 roku, odbyła się wizytacja i wybory we wspólnocie w Rudzie Śląskiej. Przewodniczył im Delegat Prowincjalny o. Krzysztof Żywczyński, w obecności Radnej Prowincjalnej Marzeny Wach-Goldy. Wspólnotę...