Boża bojaźń w cieniu Beskidów: rekolekcje OCDS z Piotrkowic w Stryszawie-Siwcówce

W dniach 3-7 lipca odbyły się rekolekcje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych ze wspólnoty z Piotrkowic. Wydarzenie miało miejsce w malowniczym zakątku Beskidu Żywieckiego, w domu sióstr zmartwychwstanek. Nauki prowadził o. Grzegorz Irzyk OCD, asystent wspólnoty. Uczestnicy zgromadzili się w Stryszawie-Siwcówce, gdzie dom sióstr zmartwychwstanek stworzył odpowiednie warunki dla duchowych rozważań.

Program rekolekcji obejmował codzienną Eucharystię, konferencje, modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Szczególnie inspirującym elementem była obecność w kaplicy, gdzie znajdują się doczesne szczątki Kunegundy Siwiec, świeckiej karmelitanki. Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w ołtarzu kaplicy dodatkowo podkreślał karmelitański charakter spotkania.

Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość odbywania spacerów górskimi szlakami, co sprzyjało kontemplacji i wyciszeniu.

Rekolekcje pozwoliły uczestnikom zgłębić temat Bożej bojaźni, rozumianej jako synowski lęk przed utratą relacji z Bogiem Ojcem.

Refleksja nad słowami Jezusa o Siwcówce jako miejscu miłosierdzia i odpoczynku nadała dodatkowy wymiar duchowym rozważaniom.

Udostępnij:FacebookX