Rekolekcje w ciszy: sosnowiecka wspólnota w Czernej

W dniach 14-16 czerwca, malownicza Czerna stała się duchowym azylem dla członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z Sosnowca. Tegoroczne rekolekcje, odbywające się w scenerii letniego piękna, oferowały uczestnikom wyjątkową okazję do pogłębienia swojej wiary i odnowienia duchowej więzi z Bogiem.

Centralnym punktem rekolekcji były konferencje prowadzone przez o. Mariusza Gomoliszka OCD, asystenta wspólnoty. Tematem przewodnim rozważań było pytanie: „Jak oceniać objawienia?”, co skłoniło uczestników do głębszej refleksji nad kryteriami rozeznawania duchowego.

Program rekolekcji, starannie ułożony, obejmował szereg praktyk duchowych charakterystycznych dla tradycji karmelitańskiej. Codzienna Eucharystia stanowiła serce każdego dnia, uzupełniona przez Liturgię Godzin, modlitwę wewnętrzną oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Szczególnym elementem była wspólnotowa lectio divina, pozwalająca na głębsze zanurzenie się w Słowo Boże.

Charakterystycznym rysem tych dni była cisza. Milczenie, świadomie praktykowane przez uczestników, stworzyło atmosferę sprzyjającą intensywnej modlitwie i kontemplacji. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w tradycji karmelitańskiej, pozwoliła uczestnikom na bardziej osobiste spotkanie z Bogiem.

Otoczenie Czernej, z jej spokojną atmosferą i naturalnymi pięknem natury, stanowiło idealne tło dla duchowych przeżyć. Uczestnicy mieli możliwość łączenia modlitwy z kontemplacją przyrody podczas spacerów, co sprzyjało refleksji nad pięknem stworzenia i wdzięczności za dar życia w rodzinie Karmelu.

Rekolekcje te nie tylko pogłębiły wiedzę teologiczną uczestników, ale przede wszystkim umożliwiły im odnowienie swojego zaangażowania w duchowość karmelitańską. Stanowiły one ważny etap w życiu wspólnoty, oferując czas na modlitwę, refleksję i braterskie spotkanie w duchu Karmelu.

Dla członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z Sosnowca, te trzy dni były czasem łaski, odnowy duchowej i umocnienia więzi z Bogiem oraz współbraćmi. Rekolekcje zakończyły się, pozostawiając w sercach uczestników pragnienie dalszego wzrostu w wierze i oddaniu się Bogu w duchu karmelitańskim.

fot. karmel.pl

Udostępnij:FacebookX