Co oznacza przyrzeczenie ubóstwa, które składają świeccy karmelici?

przyrzeczenie ubóstwa w świeckim zakonie karmelitów bosych

Duch ubóstwa w karmelitańskiej duchowości jest drogą miłości i wolności.

👉 Nie jesteśmy ubodzy, ponieważ jesteśmy pozbawieni dóbr, ale jesteśmy ubodzy, ponieważ staramy się pozbyć wszelkich przeszkód, które utrudniają nam kochanie Boga i bliźnich.

👉 Duch ubóstwa dla świeckiego karmelity polega na oddawaniu całego siebie Bogu i bliźnim w miłości, z ufnością, że Bóg obdarzy go swoją miłością, obfitymi łaskami i błogosławieństwami.

👉Nasza uboga miłość 💓💓💓 to dar, który ofiarowujemy Bogu i bliźnim.

Udostępnij:FacebookX