Miłosna uwaga …

Święty Jan od Krzyża mówi, że „gdy tylko dusza stawi się przed Bogiem, wchodzi w akt poznania ciemnego, miłosnego i uciszonego, w którym pije mądrość, miłość i słodycz” (Droga na Górę Karmel II, 14,2).

Skoro „uwaga” to cisza i skupienie, z jakim słucha się czegoś, to m i ł o s n a u w a g a będzie ciszą i skupieniem, z jakim słuchamy Boga.

fot. Kamila Kansy OCDS

Udostępnij:FacebookX