„Positio” do beatyfikacji Kunegundy Siwiec

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości)...

TEST: wpis z dużym zdjęciem i ze stronicowaniem

Appropriately optimize team building manufactured products vis-a-vis leading-edge imperatives. Proactively foster high standards in data via cooperative leadership. Conveniently innovate intermandated relationships without flexible...