I w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami

Modlitwy w Karmelu nie da się przeżywać jedynie jako praktyki. Staramy się ją przeżywać tak, aby nadawała sens całemu życiu.

Nie wystarczy pół godziny wewnętrznego skupienia zapisanego w naszych Konstytucjach.

Staramy się więc jako świeccy karmelici i karmelitanki dojść do tego, byśmy mogli się skupić w każdej chwili i wśród zajęć dnia umieli zwrócić myśl ku Bogu.

Ideałem jest, by Boża obecność przenikała wszystko to co robimy w każdej chwili. To nie jest oczywiście takie proste i oczywiste więc temu między innymi służy między innymi formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.

Nie możemy sprowadzać “życia duchowego” jedynie do godzin modlitwy i kontemplacji, ale również życie codzienne w całej swej rozciągłości i pełni może być przeżywane duchowo.

Święta Teresa od Jezusa, Nasza Matka, jak nazywamy ją w Karmelu pisze w jednym ze swoich dzieł : “I w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami”

Udostępnij:FacebookX