Słuchanie Słowa i braterska miłość doskonali język modlitwy

W Karmelu jesteśmy zobowiązani, aby doskonalić język naszej modlitwy, aby stawała się ona coraz bardziej słowem miłości.

Przede wszystkim musimy doskonalić naszą zdolność słuchania i doskonalić nasze rozumienie języka Boga, poprzez studium Jego Słowa w Piśmie Świętym, a także poprzez braterską miłość, ponieważ Jezus utożsamia się z najmniejszym ze swoich braci.

Nasze słowo, które jest dzieleniem się, będzie również świadectwem naszej odpowiedzi na czułe wezwanie, które otrzymaliśmy od Boga.

fot. Kamila Kansy OCDS

Udostępnij:FacebookX