Des Plaines

Wspólnota pw. św. Rafała Kalinowskiego
w Des Plaines (USA)

Miejsce spotkań:
Saint Zachary Parish
567 W. Algonquin Rd.
Des Plaines, IL 60016, USA

Poczta elektroniczna:
desplaines@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Zofia Woźniczka OCDS

Asystent:
o. Jacek Chodzyński OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 15 października 2009 roku.