Oświęcim

Wspólnota nieerygowana

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitanek Bosych
ul. Legionów 92 A
32-600 Oświęcim

Poczta elektroniczna:
oswiecim@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Beata Tatar OCDS

Asystent:
o. Przemysław Pliszczyński OCD