Gołkowice

Wspólnota pw. Najświętszej Eucharystii
w Gołkowicach

Miejsce spotkań:
Klasztor Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Gołkowice Górne 83
33-388 Gołkowice Dolne

Poczta elektroniczna:
golkowice@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Anna Majoch OCDS

Asystent:
o. Andrzej Gut OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 10 czerwca 1995 roku.