Imielin

Wspólnota pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Imielinie

Miejsce spotkań:
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Imielińska 89
41-407 Imielin

Poczta elektroniczna:
imielin@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Elżbieta Boba OCDS

Asystent:
o. Piotr Karauda OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 6 czerwca 1937 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 16 października 2021 roku.