Kraków

Wspólnota pw. Miłosierdzia Bożego
w Krakowie

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków

Terminy spotkań:
Trzecie soboty miesiąca

Poczta elektroniczna:
krakow@ocds.org.pl

Przewodniczący:
Teresa Duszkiewicz OCDS

Asystent:
o. Stanisław Fudala OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 21 maja 1995 roku.