Rzeszów-Wschód

Wspólnota nieerygowana

Miejsce spotkań:
Parafia Królowej Jadwigi
Al. Tadeusza Rejtana 23
35-303 Rzeszów

Poczta elektroniczna:
rzeszowwschod@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Danuta Dąbrowska-Świder OCDS

Asystent:
o. Karol Morawski OCD

O wspólnocie

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 18 września 2021 roku.