Zabrze

Wspólnota pw. Świętej Rodziny
w Zabrzu

Miejsce spotkań:
Parafia św. Franciszka
ul. Wolności 446
41-800 Zabrze

Poczta elektroniczna:
zabrze@ocds.org.pl

Przewodniczący:
Tadeusz Kuchciński OCDS

Asystent:
o. Rafał Prusko OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 4 grudnia 1999 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 22 września 2021 roku.