Sosnowiec

Wspólnota pw. św. Jadwigi Królowej

Miejsce spotkań:
Dom Macierzysty
Karmelitanek Dzieciątka Jezus
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-200 Sosnowiec

Poczta elektroniczna:
sosnowiec@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Małgorzata Nowosadzka OCDS

Asystent:
o. Mariusz Gomoliszek OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 1 lipca 2006 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 6 listopada 2021 roku.