Rybnik

Wspólnota pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Rybniku

Miejsce spotkań:
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Działkowców 1
44-206 Rybnik-Chwałowice

Poczta elektroniczna:
rybnik@ocds.org.pl

Strona internetowa wspólnoty:
karmelrybnik.pl

Przewodnicząca:
Renata Adamska OCDS

Asystent:
o. Włodzimierz Tochmański OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 27 listopada 1924 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 7 października 2020 roku.