Wadowice

Wspólnota pw. Matki Bożej z Góry Karmel i św. Rafała Kalinowskiego
w Wadowicach

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice

Poczta elektroniczna:
wadowice@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Paweł Cielebon OCDS

Asystent:
o. Jacek Pawlikowski OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 8 sierpnia 1994 roku.