Kielce

Wspólnota pw. Królowej i Ozdoby Karmelu
w Kielcach

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitanek Bosych
ul. Św. Rafała Kalinowskiego 3
25-116 Kielce

Terminy spotkań:
Trzecie niedziele miesiąca, godz. 14.00

Poczta elektroniczna:
kielce@ocds.org.pl

Strona internetowa wspólnoty:
ocds-kielce.pl

Przewodniczący:
Grzegorz Pawelec OCDS

Asystent:
o. Marcin Adamczyk OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 17 listopada 1996 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory: 17 października 2021 roku.