Katowice-Szopienice

Wspólnota pw. Miłosiernego Oblicza Pana Jezusa
w Katowicach-Szopienicach

Miejsce spotkań:
Parafia św. Jadwigi Śląskiej
Plac Powstańców Śląskich 3
40-377 Katowice-Szopienice

Poczta elektroniczna:
katowiceszop@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Maria Szmid OCDS

Asystent:
o. Tomasz Gajewski OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 25 maja 1996 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 20 września 2021 roku.