Czerna

Wspólnota pw. Matki Bożej Czerneńskiej
w Czernej

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79
32-063 Krzeszowice

Poczta elektroniczna:
czerna@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Anna Skotniczna OCDS

Asystent:
o. Rafał Prusko OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 18 lutego 1996 roku.

Ostatnia wizytacja i wybory zarządu: 29 maja 2021 roku.