Pszczyna

Wspólnota pw. św. Jana od Krzyża
w Pszczynie

Miejsce spotkań:
Parafia Podwyższenia Krzyża
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
43-200 Pszczyna

Poczta elektroniczna:
pszczyna@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Anna Liszka OCDS

Asystent:
o. Piotr Zerzucha OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 26 czerwca 2016 roku.