Przemyśl

Wspólnota pw. św. Teresy od Jezusa
w Przemyślu

Miejsce spotkań:
Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 1
37-700 Przemyśl

Poczta elektroniczna:
przemysl@ocds.org.pl

Przewodnicząca:
Barbara Piotrzkowska OCDS

Asystent:
o. Krzysztof Górski OCD

O wspólnocie

Wspólnota erygowana 6 lipca 1938 roku.